Atnaujintas OTC Daihen DR4000 suvirinimo robotas

Data
2017 gegužės mėn.
Užsakovas
klientas iš Ventspilio rajono, Latvija.
Darbai
Atnaujinta OTC Daihen DR4000 roboto celė. Robotas perstatytas į kitą vietą. Roboto celė atnaujinta ir paruošta dažymo pakabų suvirinimui. Celės šone pasikeliantys stiklai. Paruoštos 2 darbo zonos.
Rezultatas
Robotinis dažymo pakabų suvirinimas.
Finansuotojas
Nuosavos lėšos.